Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

1/2019 Dostawa soczewek kontaktowych korekcyjnych, opatrunkowych, protetycznych, obturacyjnych (III)

2019-01-07 - 2019-01-22

Zaproszenie do składania ofert.docx
Załącznik nr 2 do zaproszenia.xls
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf