Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

13B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14

2019-02-21 - 2019-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ (wersja edytowalna).docx
Odp. na pytania.pdf
Informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania.pdf