Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

1B/2019 Wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia pod funkcje uzupełniające pracowni diagnostycznych w Katowicach przy ul. Ceglanej 35

2019-01-07 - 2019-03-31

1B_2019 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
1B_2019 SIWZ.pdf
1B_2019 SIWZ - Projekt i adaptacja - przyziemie (wersja edytowalna).docx
PFU - AKTUALNE.zip
1B_2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.01.2019.pdf
1B_2019 Informacja o zmianie terminu 18.01.2019.pdf