Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

28B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice ul. Ceglana 35 i Medyków 14

2019-04-04 - 2019-05-04

ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
zmiana ogłoszenia.pdf
poprawa omyłki pisarskiej.pdf
modyfikacja SIWZ.pdf
informacja z otwarcia ofert.pdf
uniewaznienie postępowania.pdf