Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

29/AAD/2019 Najem prasokontenerów w ilości 2 szt na odpady komunalne III

2019-07-15 - 2019-08-31

zaproszenie.pdf
zaproszenie.docx
załączniki A-E.docx
Protokół.pdf