Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

39/DPP/2019 Kompleksowy serwis i naprawa elementów instalacji systemów sygnalizacji pożarowej,przeszkolenie personelu z obsługi SSP w obiektach UCK w Katowicach: ul. Ceglana 35 i Medyków 14

2019-11-29 - 2019-12-27

zaproszenie.pdf
zaproszenie .docx
załącznik nr 1 Formularz ofertowy .docx
załącznik nr 2a,2b Opis przedmiotu_zamówienia.docx
załącznik nr 3 projekt umowy.doc
modyfikacja Formularza ofertowego.pdf
zmodyfikowany Formularz ofertowy .docx
protokół.pdf