Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

3/AFZ/2020 Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zawierającej m.in. część techniczną i analizę finansową, ekonomiczną (koszt kwalifikowalny) na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3 typu projektu...

2020-03-16 - 2020-03-31

3_2020 Zaproszenie.pdf
3_2020 Zaproszenie (wersja edytowalna).doc
3_2020 wzór umowy (wersja edytowalna).doc
Protokół - informacja o unieważnieniu.pdf