Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

58/2018 Dostawa samochodu dostawczego (3) z rampą załadunkową.

2018-12-20 - 2019-01-31

Zaproszenie do składania ofert.docx
Protokół z czynności w postępowaniu.pdf