Powrót do: Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

8/2019 Najem 2 sztuk aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej

2019-03-08 - 2019-04-08

Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna.docx
Protokół z postępowania.pdf