Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

98A/2019 Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych, trombektomii oraz diagnostyki wewnątrznaczyniowej

2019-09-26 - 2019-12-20

Ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ.docx
Załącznik 2 JEDZ .pdf
Załącznik 2 JEDZ do zaimportowania.xml
Załącznik 4.1 - 4.12.xls