Utworzenie publicznych punktów dostepu do Internetu

Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Krótki opis:

Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu