Konkurs ofert na wybór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu "Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udzialu personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach

2018-11-15 12:02:36