Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Badań PET-CT