Konferencją naukową uświetniono 40-lecie działalności Poradni Leczenia Bólu

W programie konferencji uwzględniono szeroką gamę problemów teoretycznych i klinicznych opieki przeciwbólowej, uwzględniając historię, stan aktualny i spojrzenie w przyszłość medycyny bólu w Polsce. Wykładowcami byli specjaliści z wielu dziedzin medycyny, w tym medycyny bólu z całej Polski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem:

- Polskie Towarzystwo Badania Bólu,

- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Krótki opis:

W konferencji naukowo-szkoleniowej pt. "Od akupunktury do medycyny bólu" udział wzięły osoby zasłużone dla rozwoju, działalności Poradni Leczenia Bólu i zainteresowani medycyną bólu lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz studenci.

Poradnia Leczenia Bólu została powołana zarządzeniem Rektora ŚAM w Katowicach z dn. 15.07.1977 r. w strukturach Przychodni Przyklinicznych CSK. Pierwotnie nosiła nazwę Poradni Przeciwbólowej i była w owym czasie drugą, po warszawskiej, poradnią w kraju zajmującą się interdyscyplinarnie i multidyscyplinarnie badaniem, kontrolą i oceną bólu przewlekłego. Organizowała ją od podstaw Jadwiga Pyszkowska, która odbyła dwumiesięczne szkolenie w zakresie leczenia przewlekłych zespołów bólowych na kursie organizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Poradni Przeciwbólowej CSK AM w Warsza-wie. Poradnia Leczenia Bólu zorganizowana jest na wzór ośrodków działających według standardów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) i od początku opiera się na modelu działalności interdyscyplinarnej, tzw. "Pain Clinic". Pierwszego pacjenta przyjęto 2 listopada 1977 r. i w tym dniu Poradnia rozpoczęła swoją działalność. W roku 2000 uzyskała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Kierownikiem Poradni od jej założenia (od 1977) jest dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, specjalista anestezjolog, specjalista medycyny paliatywnej, prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Emerytowany kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni wykładowca z przedmiotu opieka i medycyna paliatywna.

Wyróżniona członkostwem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.