W UCK ruszył program pilotażowy "Pogotowie kulturalne"

Program pilotażowy "Pogotowie kulturalne" ma na celu znalezienie metody upowszechniania kultury wśród osób dorosłych z chorobą nowotworową, wśród tych, którzy z przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym.

Dla nich zaproponowaliśmy spotkania z cyklu "Muzeum na wyłączność", które pozwolą im na kontakt ze sztuką, historią, zabytkami archeologicznymi i etnograficznymi, z eksponatami przyrodniczymi i zagadnieniami konserwatorskimi w szpitalu i na oddziałach, gdzie przebywają wiele godzin dziennie.

W holu (przy rejestracji onkologicznej), w ramach "Pogotowia muzycznego" zorganizowane zostaną koncerty muzyki klasycznej, które pozwolą osobom oczekującym znaleźć chwilę wytchnienia i pozwolą w naturalny sposób rozładować negatywne emocje związane ze stresem, a jednocześnie zapewnią kontakt z kulturą wysoką.

Tym razem muzealnicy i muzycy przybywają do tych, którzy chwilowo są wykluczeni z życia kulturalnego. Na odział zawitają specjaliści z dziedziny archeologii, etnografii, historii, sztuki i przyrody przywożąc ze sobą jeden z najcenniejszych zabytków. Podczas spotkania będzie można na miejscu poznać historię eksponatu, ciekawostki z nim związane oraz sposób konserwacji. W przypadku sztuki każdorazowo prezentowany będzie inny obraz, dzięki któremu uczestnicy spotkania będą mogli uwrażliwić swoją percepcję, skupić się na obrazie, poznać bliżej malarza i idee przyświecające jego twórczości.

Wśród proponowanych spotkań znajdą się również warsztaty z konserwatorami, którzy pokażą, w jaki sposób diagnozują „problemy  zdrowotne” obrazów i jak naprawiają szkody wynikające z wieku i warunków przechowywania. Nie zabraknie również warsztatów artystycznych, podczas których poznamy technikę malowania piaskiem na podświetlanym stole i sami spróbujemy swoich sił w tym bardzo terapeutycznym działaniu. Całość dopełnią koncerty muzyki kameralnej realizowane przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne. Wśród zaprezentowanych utworów usłyszymy m.in. kwartet smyczkowy, trio: flet, altówka, harfa, koncerty fortepianowe.

Krótki opis:

Program przygotowany został przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, a realizowany jest w ścisłej współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach i Śląskim Towarzystwem Muzycznym.

Program przewiduje również organizacje wyjazdów autokarowych do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w dzień oficjalnego zamknięcia placówki. Osoby borykające się z chorobą nowotworową będą miały okazję do bezpiecznego zwiedzania muzeum bez obawy o bakterie obecne w dużych skupiskach ludzkich. Podczas wyjazdów w ramach akcji "Muzeum na wyłączność" można będzie również spotkać się z kuratorami i przyjrzeć się pracy muzealników.


Podczas trwania programu pilotażowego spotkania kulturalne będą odbywały się raz w tygodniu. Ze względu na cykle leczenia spotkania będą prowadzone w różne dni tygodnia.

Pierwsze spotkanie odbyło się 28.05 - O dolarze średniowiecznej Europy opowiedział archeolog Jarosław Święcicki

 

Harmonogram maj – lipiec 2019:

  • 5.06.2019 (środa), godz. 10.00: Osy – jakie są, nie każdy wie. Spotkanie przyrodnicze z Waldemarem Żyłą

  • 13.06.2019 (czwartek), godz. 10.00:  Pogotowie muzyczne. Koncert Śląskiego Towarzystwa Muzycznego.

  • 18.06.2019 (wtorek), godz. 10.00: Obraz u lekarza – spotkanie z konserwatorami dzieł sztuki (Katarzyna Waloszek)

  • 28.06.2019 (piątek), godz. 10.00: Pogotowie muzyczne. Koncert Śląskiego Towarzystwa Muzycznego.

  • 4.07.2018 (czwartek), godz. 10.00: Wytrwałe. Rola społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytów (Joanna Lusek)

  • 10.07.2019 (środa), godz. 10.00: Spotkanie przy obrazie. O  „Paziu” Anny Bilińskiej Bohdanowiczowej opowie Agnieszka Bartków

  • 19.07.2019 (piątek), godz. 10.00: Z głową w chmurach – kobiece nakrycia głowy (Anna Grabińska - Szczęśniak)

  • 23.07.2019 (wtorek), godz. 10.00: Pogotowie muzyczne. Koncert Śląskiego Towarzystwa Muzycznego.

  • 31.07.2019 (środa), godz. 10.00: Warsztaty malowania światłem i cieniem (Anna Rak)