Za nami kolejne warsztaty zorganizowane przez Klinikę Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych!

Kilkanaście osób wysłuchało wykładów oraz odbyło zajęcia praktyczne. Uczestnicy wzięli również udział w Wielodyscyplinarnym Konsylium Leczenia Nowotworów Neuroendokrynnych (Tumor Board).

 

Podejmowane tematy:

  • Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego.

  • Diagnostyka obrazowa (anatomiczna i czynnościowa) NEN z prezentacją przypadków.

  • Patomorfologia NEN.

  • Diagnostyka biochemiczna NEN.

  • Zasady leczenia chirurgicznego z prezentacją przypadków.

  • Leczenie analogami somatostatyny („zimne“ SSA i PRRT) z prezentacją przypadków.

  • Współczesne możliwości systemowego leczenia neuroendokrynnych nowotworów układu pokarmowego (chemioterapia, terapie celowane) + prezentacja przypadków.

  • Rakowiaki płuc – zalecenia w postępowaniu diagnostyczno - terapeutycznym.

  • Zasady funkcjonowania Centrum Doskonałości Leczenia Nowotworów Neuroendokrynnych (Neuroendocrine Tumor Center of Excellence).

Krótki opis:

Przez dwa dni (17-18.09.2019) o diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego i płuc rozmawiali uczestnicy kolejnych warsztatów zorganizowanych przez Klinikę Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych.