IX Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna

W IX edycji Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Okulistycznej wzięły udział 4 polskie uczelnie medyczne. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Podczas wydarzenia odbyły się dwie sesje naukowe: konkursowa oraz edukacyjna. Do zaprezentowania zostało zakwalifikowanych 17 prac naukowych. 11 prac zostało wygłoszonych podczas sesji konkursowej, natomiast 6 prac w sesji edukacyjnej.

Wydarzenie rozpoczęło się wykładem inauguracyjnym pt. "Akso-aksonalne synapsy elektryczne (A-ASE) w głowie nerwu wzrokowego - nowy model czynnościowy nerwu wzrokowego" wygłoszonym przez dr n. med. Adriana Smędowskiego, który jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Dyskusję prowadziła Komisja Ekspertów w składzie: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, dr hab. n. med. Erita Filipek, dr hab. n. med. Mariola Dorecka, dr hab. n. med. Marita Pietrucha-Dutczak, dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska oraz dr n. med. Adrian Smędowski. Konferencję prowadziła przewodnicząca SKN, studentka V roku WNMK Sugarmaa Baasansuren.


Prace naukowe przedstawione podczas konferencji dotyczyły m.in. profilaktyki chorób narządu wzroku, rodzinnych i środowiskowych uwarunkowań wad refrakcji, problemu niedrożności dróg łzowych, zjawiska Uhthoffa, wpływu pewnych związków na komórki siatkówki, substancji zawartych w kroplach do oczu, a także nowotworów pozagałkowych.


Po raz pierwszy do oceny konkursowej mogły przystąpić prace nienagrodzone na wcześniejszych konferencjach naukowych ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Dla 3 pierwszych miejsc zostały zagwarantowane nagrody rzeczowe.

1 miejsce zajęła praca "Praktyczne aspekty użytkowania soczewek kontaktowych" autorstwa Aleksandry Spień, Aleksandry Stefanik oraz Magdaleny Parszywki, studentek WNMK SUM w Katowicach.

2 miejsce zajęła praca "Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci - analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej SUM w Katowicach" przygotowana przez Martę Świerczyńską, Ewelinę Tobiczyk oraz Piotra Rodaka, absolwentki oraz studenta WNMK SUM w Katowicach.

3 miejsce zdobyła praca "Okulista nic nie widzi i pacjent nic nie widzi - Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego a zjawisko Uhthoffa" autorstwa Dominiki Michalkiewicz oraz Dominiki Nosal, studentek WNMK SUM w Katowicach.


Wszyscy uczestnicy aktywni otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w IX Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Okulistycznej. Streszczenia prac zaprezentowanych podczas konferencji zostały zebrane i zamieszczone w Książce Streszczeń.

Krótki opis:

W UCK im. K. Gibińskiego SUM w Katowicach odbyła się IX Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki oraz Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to dziewiąte spotkanie naukowe z dziedziny okulistyki, do którego mogli dołączyć studenci wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych w Polsce, a także lekarze stażyści.