Oddziały Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym już po remoncie!

To dla nas niezwykle ważne wydarzenie. Możemy już pochwalić się w pełni wyposażonym, zmodernizowanym Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, Blokiem Operacyjnym Ginekologicznym wraz z Zespołem Porodowym oraz Oddziałem Neonatologicznym. Cieszymy się, że przebywające u nas pacjentki oraz mali pacjenci, będą mogli być leczeni w najlepszych warunkach – podkreśla prof. Andrzej Witek, Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  • W lipcu 2019 r. zakończono modernizację Oddziału Ginekologii, Bloku Operacyjnego Ginekologicznego wraz z Zespołem Porodowym. Był to pierwszy etap projektu, którego koszt realizacji wyniósł 14 985 245 zł.

  • W październiku 2019 r. (w ramach drugiego etapu) otwarto zmodernizowany Oddział Okulistyki Dziecięcej i Blok Operacyjny Dziecięcy. Koszt realizacji wyniósł niemal 6 500 000 zł.

  • Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa (odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy), a także Oddziału Neonatologii to ostatni (trzeci) etap inwestycji, którego koszt wyniósł niemal 7 500 000 zł.

 

Zakres prac trzeciego etapu obejmował:
-  przebudowę i modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na 4 piętrze budynku Głównego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych);

- w ramach Oddziału Neonatologii zostały wydzielone pokoje dla noworodków  obserwowanych, wcześniaków oraz intensywnej opieki noworodka, pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, pomieszczenia dla noworodków izolowanych oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 243 m2;

- w ramach odcinka położniczego Oddziału Ginekologii i Położnictwa wydzielono 9 pokoi łóżkowych z łazienkami przeznaczonymi dla dwóch matek z noworodkami (tzw. system "matka z dzieckiem") oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 498 m2;
- w ramach odcinka patologii ciąży Oddziału Ginekologii i Położnictwa wydzielono 6 pokoi 2-łóżkowych z łazienkami, jeden pokój 1-łóżkowy z łazienką oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 366 m2.

Roboty budowlane i prace instalacyjno-montażowe trwały od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku.

Na oddziały trafił również nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 1 267 901,64 zł.

To między innymi:
- Stanowisko do opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;
- Respiratory noworodkowe;
- Inkubatory zamknięte;
- Lampy do fototerapii;
- Kardiomonitory;
- KTG do ciąży bliźniaczej;
- KTG z telemetrią.


Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii to ostatni etap Inwestycji której całkowity koszt wynosi 29 970 335,54 zł. (w lipcu w UCK oddano Oddział Ginekologii, Blok Operacyjny Ginekologiczny wraz z Zespołem Porodowym, w październiku Oddział Okulistyki Dziecięcej wraz z blokiem operacyjnym).

Dofinansowanie:
•    w wysokości 85% - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,
•    w wysokości 15 % - Ministerstwo Zdrowia.

Krótki opis:

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zakończono modernizację Oddziału Ginekologii i Położnictwa (odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy) oraz Neonatologii. To ostatni etap projektu, którego koszt realizacji wyniósł niemal 7 500 000 zł.