Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zapewnia leczenie także nowym chorym na nowotwory z różnych stron regionu!

Zapraszamy do lektury artykułu ⬇️

https://dziennikzachodni.pl/uniwersyteckie-centrum-kliniczne-zapewnia-leczenie-takze-nowym-chorym-na-nowotwory-z-roznych-stron-regionu/ar/c1-14943740?fbclid=IwAR3ydn6ZQ-sSVB-VSYBV9oB6Bvn700eP3PjnrUMwpvTvACS1f7KezRpKauE

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach uruchomiło telefoniczne centrum obsługi oraz formularz kontaktowy dedykowany pacjentom onkologicznym, dostępny na stronie internetowej Szpitala: www.uck.katowice.pl.

Obecna sytuacja w kraju powoduje dezorientację i liczne obawy pacjentów będących w trakcie leczenia onkologicznego lub z podejrzeniem choroby nowotworowej.

W pełni rozumiejąc obawy Pacjentów, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach uruchomiło telefoniczne centrum obsługi oraz formularz kontaktowy dedykowany pacjentom onkologicznym, dostępny na stronie internetowej Szpitala: www.uck.katowice.pl.

W leczeniu nowotworów, czas jest najistotniejszym czynnikiem, dlatego nasi onkolodzy chemioterapeuci i radioterapeuci pracują z dodatkowym zaangażowaniem. Zespoły wydłużyły czas pracy i przeszły na tryb rotacyjny, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zakażenia wirusem.

- Realizowane są wizyty pierwszorazowe związane z kwalifikacją pacjentów do leczenia onkologicznego. Uruchomiono również konsultacje w formie teleporady. Nasi lekarze nieprzerwanie uczestniczą w interdyscyplinarnych konsyliach lekarskich, które z uwagi na obowiązujące zalecenia ograniczania bezpośredniego kontaktu personelu medycznego pracującego w różnych podmiotach są realizowane w formie telekonsyliów. W taki sposób współpracujemy mi.n. z GCM oraz SPSK nr im. Prof. S.Szyszko SUM w Katowicach czy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr. 3 w Rybniku - wyjaśnia dr n. med. Łukasz Michalecki Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w zakresie Onkologii Szpitala UCK im.K.Gibińskiego ŚUM w Katowicach

Podkreślić należy, iż do tut. UCK SUM zgłosić się mogą również Pacjenci, którzy leczyli się do tej pory w innych ośrodkach i z różnych względów nie mogą tego leczenia kontynuować. Szpitale onkologiczne współpracują ze sobą w tym zakresie. Chcemy uniknąć sytuacji, w której jakikolwiek pacjent pozostał bez leczenia.

- Niezmiernie budująca jest w tych trudnych dla podmiotów medycznych chwilach integracja i solidarność środowiska medycznego. Serdecznie dziękuję w imieniu Dyrekcji UCK również naszym młodszym koleżankom i kolegom - wolontariuszom z wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - mów dr n. med. Łukasz Michalecki

Należy zapewnić, iż wszyscy pacjenci zgłaszający się do naszego Szpitala mogą czuć się bezpieczni. W całym szpitalu wprowadziliśmy nadzwyczajne środki bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu.

Agata Pustułka, Dziennik Zachodni, 03.05.2020