200 testów dla pracowników na obecność SARS - CoV-2  trafiło do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach jako jedyna w województwie śląskim placówka medyczna została wytypowana przez Fundację TVN „Nie Jesteś Sam”, ALAB laboratoria oraz firmę Amazon, do przeprowadzenia darmowych testów w kierunku obecności SARS-CoV-2 dla personelu medycznego.  Badania zostały rozdysponowane pomiędzy dwie lokalizację, Szpital przy ul. Ceglanej 35 oraz ul. Medyków 14.

Pierwszą turę 100 badań przeprowadzono w ubiegłym tygodniu w lokalizacji przy ul. Medyków 14. Wszystkie wyniki okazały się negatywne.

Kolejne 100 testów zostanie przeprowadzonych 13.05(śr.) w lokalizacji ul. Ceglana 35.

Badania przeprowadzane są w udostępnionym przez ALAB laboratoria Mobilnym Punkcie Pobrań - wymazobusie, w trakcie godziny można pobrać do 6 wymazów. Zastosowana metoda badania to RT-PCR  jest zgodna z rekomendacją WHO oraz posiada certyfikat IVD.