Wznowienie Porodów Rodzinnych

Od 01.07 wznawiamy PORODY RODZINNE w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH W PORODZIE RODZINNYM:

 

·        Osoba Towarzysząca wypełnia Ankietę przesiewową

 

·        Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie infekcji nie mogą uczestniczyć w porodzie

 

·        Kwalifikacji do uczestnictwa w porodzie Osoby Towarzyszącej dokonuje kierownik Bloku Porodowego w czasie ordynacji lub kierownik dyżuru, składając pieczątkę i podpis na Ankiecie przesiewowej

 

·        Osoba Towarzysząca przez cały czas pobytu nosi maseczkę i przestrzega zasad higieny i dezynfekcji rąk

 

·        Szpital zapewnia dostęp do środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawiczek, odzieży jednorazowej oraz obuwia ochronnego

 

·        Osoba Towarzysząca przebywa wraz z Rodzącą w pojedynczej sali porodowej wyposażonej we własny węzeł sanitarny

 

·        W przypadku cięcia cesarskiego Osoba Towarzysząca nie uczestniczy w zabiegu na sali operacyjnej. Kangurowanie noworodka odbywa się w sali obserwacyjnej Bloku Porodowego.

 

·      Osoba Towarzysząca Rodzącej zostaje wpuszczona na teren Szpital w momencie rozpoczęcia porodu i może przebywać w Bloku Porodowym do chwili przekazania Pacjentki na Oddział Położniczy, jednak nie dłużej niż 2 godziny po porodzie