Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Szkolenia dla kadr medycznych w województwie śląskim w latach 2018-2020

Opis projektu

 

Bezpłatne szkolenia dla kadr medycznych w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w województwie śląskim w latach 2018-2020

Konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-005/17

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 60-80 mln par na świecie dotkniętych jest stale lub okresowo problemem niepłodności. Przyjmuje się, iż w krajach wysoko rozwiniętych problem bezdzietności związany jest głównie z niepłodnością, a problem niepłodności dotyczy 10-15% par w wieku rozrodczym. Problem z zapłodnieniem u człowieka dotyczy około 20% społeczeństwa w wieku rozrodczym w Polsce, jest to około 1,5 mln par.

Co najmniej połowa z nich korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej, a około 60% wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rośnie liczba par, które nie mogą doczekać się potomstwa. Konieczne jest zatem podejmowanie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska, szczególnie w sytuacji niskiego przyrostu naturalnego.

 

Minister Zdrowia dostrzegając wagę przedmiotowego problemu epidemiologicznego, opracował w 2016 r. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce, zwany dalej Programem, celem zwiększenia dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Program jest skierowany do osób borykających się z problemem niepłodności oraz, w zakresie szkoleń, do personelu medycznego.

Zadaniem szkoleń jest zwrócenie uwagi lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i położnych na problem niepłodności oraz rozpoczęcie wstępnej diagnozy oraz leczenia już na etapie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Uzupełnienie ścieżki leczenia o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i położne, umożliwi sprawowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami ze zwróceniem uwagi na konieczność ochrony i promocji zdrowia prokreacyjnego oraz wstępne zdiagnozowanie przyczyny niepłodności. Zgodnie z Programem szkolenia powinny być prowadzone raz na rok w latach 2018-2020.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być:

1) lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;

2) położne,

którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) lub wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej , którzy po ukończeniu szkolenia pogłębią swoja wiedzę i umiejętności praktyczne

w zakresie diagnozowania i leczenia bezpłodności.

 

Organizatorem szkoleń jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , będące Referencyjnym Ośrodkiem Leczenia Niepłodności.

W realizacji szkoleń udział wezmą specjaliści w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, endokrynologii, psychologii oraz posiadający wiedzę w zakresie andrologii.

Szkolenia prowadzone będzie w formie prezentacji multimedialnych. Uczestnicy szkoleń otrzymają multimedialne materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze (długopis, teczka, notes) oraz specjalnie przygotowane skrypty, co umożliwi utrwalenie nabytej podczas szkolenia wiedzy.

Odbycie szkolenia potwierdzone zostanie Zaświadczeniem, wydanym na podstawie przeprowadzonego testu sprawdzającego wiedzę zdobytą z zakresu szkolenia.