przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Kontakt | Administracja

Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń

Kierownik: Anna Giel
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 405, 32 3581 251, 32 3581 360
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 35
e-mail: agiel@uck.katowice.pl

Zastępca: Izabela Galle
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 35
e-mail: igalle@uck.katowice.pl

Główny Księgowy

Beata Paszkowska
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 215, 32 3581 331
e-mail: bpaszkowska@uck.katowice.pl

Zastępca: Eliza Rozumek
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 215, 32 3581 331
e-mail: erozumek@uck.katowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Aleksandra Dronia
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 401
e-mail: adronia@uck.katowice.pl

Dział Płac

Kierownik: Dorota Gorol
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 361
e-mail: dgorol@uck.katowice.pl

Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych

Barbara Rozmiarek
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 556, 32 3581 413
e-mail: brozmiarek@uck.katowice.pl

Dział Kosztów i Analiz

Kierownik: Justyna Rup
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 471
e-mail: koszty@uck.katowice.pl

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik: Anna Hermanowicz
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 338
e-mail: ahermanowicz@uck.katowice.pl

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik: Urszula Nowak
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 451
e-mail: unowak@uck.katowice.pl

Zastępca: Anetta Nowak
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 451
e-mail: abubel@uck.katowice.pl

Dział Administracyjny

Kierownik: dr inż. Agnieszka Wierzbicka
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 433
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 50
e-mail: awierzbicka@uck.katowice.pl

Zastępca: Andrzej Rogiński
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 433
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 51
e-mail: aroginski@uck.katowice.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Karina Madej
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 332, fax. 32 3581 432
e-mail: kmadej@uck.katowice.pl

Zastępca: Agata Chołuj
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 332, fax. 32 3581 432
e-mail: acholuj@uck.katowice.pl

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Kierownik: Anna Giel
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 405, 32 3581 251, 32 3581 360
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 35
e-mail: agiel@uck.katowice.pl

p. o. Zastępcy: Izabela Galle
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 35, 32 789 40 32
e-mail: igalle@uck.katowice.pl

Dział Jakości i Kontroli Wewnętrznej

lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 208 | e-mail: jakosc@uck.katowice.pl

Kierownik: Agnieszka Szewczyk - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
e-mail: aszewczyk@uck.katowice.pl

Anna Bilska - Specjalista
e-mail: abilska@uck.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Rozumek
tel. 32 3581 524/ 32 789 4005
e-mail: iod@uck.katowice.pl

Paweł Kołacz (osoba zastępująca Inspektora w czasie jego nieobecności)
tel. 32 789 4091
e-mail: iod@uck.katowice.pl

Dział Inwestycji i Obsługi Technicznej

Kierownik: Michał Przygodzki
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 397
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 90/ 41 91
e-mail: mprzygodzki@uck.katowice.pl

Zastępca: Adam Sochacki
lokalizacja Ceglana: tel. 32 358 14 14
e-mail: asochacki@uck.katowice.pl

Archiwum

Kierownik: Agnieszka Łuczak
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 252
e-mail: archiwum@uck.katowice.pl
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 39
e-mail: archiwumligota@uck.katowice.pl

Koordynator ds. BHP

Dorota Badura - Respondek
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 240
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 14
e-mail: drespondek@uck.katowice.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Piotr Kulik
nr tel. 501 105 438
e-mail: ppoz@uck.katowice.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Urszula Rytel
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 452
e-mail: urytel@uck.katowice.pl

Zastępca: Artur Klimek
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 95
e-mail: aklimek@uck.katowice.pl

Dział Aparatury Medycznej

Kierownik: Małgorzata Hercka
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 41
e-mail: aparatura-ligota@uck.katowice.pl

Zastępca: Bożena Trzęsimiech
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 216
e-mail: b.trzesimiech@uck.katowice.pl

 

Dział Zaopatrzenia

Kierownik: Bogumiła Bugiel
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 409
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 41 46
e-mail: bbugiel@uck.katowice.pl

Dział Dietetyki

Kierownik: dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 217
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 72
e-mail: gkostelecki@uck.katowice.pl

Apteka Szpitalna

Kierownik: Kamila Żyła
lokalizacja Ceglana: tel. (32) 3581 204
lokalizacja Ligota: tel. (32) 789 4841
e-mail: apteka@uck.katowice.pl

Laboratorium

Kierownik: Marcela Cylc
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 282, 32 3581 225
e-mail: lab@uck.katowice.pl

Zastępca: Bożena Niemiec
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 48 52
e-mail: laboratorium@uck.katowice.pl

Centralna Sterylizacja

Kierownik: Blanka Erdanowska
lokalizacja Ceglana: tel. (32) 3581 330
e-mail: berdanowska@uck.katowice.pl

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Anetta Mienkina
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 388
e-mail: amienkina@uck.katowice.pl

Dorota Czechowska | Bożena Zych | Agnieszka Hojka
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 40 28
email: zakazenia-ligota@uck.katowice.pl

Dział Higieny Szpitalnej

p. o. Kierownika: Krystyna Stantke - Bogacka
lokalizacja Ligota: tel. 32 789 4029
e-mail: awozniak@uck.katowice.pl

Zastępca: Beata Nowak
lokalizacja Ceglana: tel. 32 3581 389

Biuro Rzecznika Prasowego

Joanna Chłądzyńska | Natalia Stefańczyk
tel. 605 492 444
e-mail: rzecznik@uck.katowice.pl

Dokumentacja Medyczna

W sprawach dotyczących dokumentacji medycznej:

tel. 32 3581 228
e-mail: poczta@uck.katowice.pl