Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

101B/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych z obu lokalizacji Szpitala tj. Katowice, ul Ceglana 35 i Medyków 14 (3)

2019-09-16 - 2019-10-24

ogłoszenie.pdf
SIWZ.docx
SIWZ.pdf
modyfikacja SIWZ-zał. nr 4.pdf
zmodyfikowany załącznik nr 4.docx
informacja z otwarcia ofert.pdf
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf