przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na rok 2024 (5)
6A.2024 Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego w lokalizacji przy ul.Ceglanej 35 (18)
8A.2024 Obsługa serwisowa angiografu Innova IGS6 (17)
9A.2024 Dostawa oprogramowania na potrzeby obsługi badań klinicznych (11)
10B.2024 Dostawa przystawki argonowej i ewakuatora dymu do diatermii chirurgicznej (11)
12A.2024 Dostawa produktów leczniczych (14)
19A.2024 Dostawa środków czystości (15)
20A.2024 Dostawa wyrobów medycznych (21)
22B.2024 Dostawa oblożeń operacyjnych (12)
23A.2024 Dostawa odczynników do mikrobiologii i odczynników laboratoryjnych do hematologii oraz do oznaczania elektrolitów wraz z najmem analizatorów (20)
24A.2024 Dostawa płynów dializacyjnych oraz materiałów jednorazowego użytku do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów (15)
25A.2024 Dostawa materiałów wszczepiennych (11)
26A.2024 Dostawa akcesoriów do diatermii (12)
27B.2024 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej I (11)
28A.2024 Dostawa materiałów opatrunkowych (12)
29B.2024 Dostawa implantów ocznych (6)
30A.2024 Dostawa produktów leczniczych (6)
31B.2024 Dostawa mebli biurowych (10)
32B.2024 Obsługa serwisowa aparatury neonatologicznej (12)
33A.2024 Obsługa serwisowa systemów radiologicznych (Ceglana i Medyków) (10)
34A.2024 Dostawa sprzętu do zabiegów embolizacji (9)
35B.2024 Projekt i budowA budynku archiwum (składnicy akt) wraz z dojazdami, dojściami i parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. (22)
37A.2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z najmem analizatorów (7)
39B.2024 Świadczenie usług hotelowych dla zapewnienia zakwaterowania pacjentów leczonych ambulatoryjnie (6)
40A.2024 Usługa gotowania, przygotowywania i dostarczania posiłków wraz z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia. (8)
41A.2024 Dostawa wyrobów medycznych (9)
42A.2024 Dostawa lasera do fototerapii siatkówki (7)