Oddział Onkologii Klinicznej

 

Dr n. med. Michał Kliber

Lekarz kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej

Dr n. o zdr. Ewa Mazur

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Onkologii Klinicznej

 

 

 


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Onkologii Klinicznej powstał w 2013 roku i jest częścią Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dysponuje 7 łóżkami stacjonarnymi oraz 9 stanowiskami do podawania chemioterapii w trybie jednodniowym. Oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną oraz zintegrowany system zarządzania dokumentacją medyczną obejmujący współpracę z laboratorium, apteką i zakładem radiodiagnostyki.

 


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział zajmuje się systemowym leczeniem nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie hormonalne i wspomagające, a także nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapią, jak i radioterapią.

Głównym zakresem usług  jest diagnostyka, leczenie oraz konsultacje medyczne chorych na nowotwory lite: piersi, trzustki, płuca, narządu rodnego, pęcherza, nowotworów neuroendokrynnych, nowotworów regionu głowy i szyi oraz innych lokalizacji. Kadra organizuje i uczestniczy w licznych specjalistycznych konsyliach multidyscyplinarnych, efektem których jest profesjonalne i bezpieczne kwalifikowanie chorych do terapii systemowych  - chemioterapii, niektórych terapii celowanych, hormonoterapii, a także ustalenia sekwencji leczenia skojarzonego z radioterapią oraz metodami leczenia chirurgicznego.

W zakresie kompetencji Oddziału leży również leczenie powikłań związanych z terapią nowotworów. Założeniem jest szybka i całościowa diagnostyka, krótkotrwała hospitalizacja, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradniach Onkologicznej i Chemioterapii zintegrowanych z Oddziałem. Oddział realizuje także metody leczenia, w ramach procedury leczenia niestandardowego. Leczeni są tu również pacjenci w ramach programu lekowego.


Konsultacje z zakresu onkologii klinicznej:

· Rak piersi
· Nowotwory przewodu pokarmowego
· Nowotwory ginekologiczne
· Nowotwory urologiczne
· Nowotwory regionu głowy i szyi
· Nowotwory układu chłonnego
· Rak płuca
· Czerniak
· Inne nowotwory
 

Kwalifikacja chorych do leczenia systemowego:

· Chemioterapia
· Hormonoterapia
· Immunoterapia
· Leczenie celowane

Każdy pacjent naszej Kliniki, a także jego rodzina, w razie potrzeby zostaje otoczony opieką psychologiczną.


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Integralną częścią jednostki jest szkolenie młodego pokolenia przyszłych lekarzy oraz rozwój naukowy, stąd też na Oddziale prowadzone są praktyczne zajęcia ze studentami z Polski i zagranicy. Dodatkowo chorzy mogą skorzystać z propozycji leczenia według najnowszych osiągnięć medycznych w ramach projektów badawczo-naukowych i badań klinicznych.
 

 

 

 

 

Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 348