Izba przyjęć | Lokalizacja Ligota

Informacje:

Rejestracja Centralnej Izby Przyjęć
(32) 789 4814

Rejestracja Ginekologicznej Izby Przyjęć
(32) 789 4820
(32) 789 4821

Czas oczekiwania na hospitalizację
(32) 789 4921

Centralna Izba Przyjęć - Punkt Pielęgniarski
(32) 789 48 01
(32) 789 48 02

Lek. Bartosz Kołek

Koordynator Centralnej Izby Przyjęć

Mgr Joanna Dymczyk

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć

Katarzyna Pifko

Pielęgniarka koordynująca Centralnej Izby Przyjęć

mgr położnictwa Agnieszka Seweryn

spec. pielęgniarstwa ginekologiczno -położniczego

 

 

W skład Centralnej Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wchodzi Ogólna oraz Ginekologiczna Izba Przyjęć. Pacjenci kierowani są do leczenia w oddziałach, takich jak:
•    Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
•    Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
•    Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakolgii Klinicznej
•    Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej
•    Oddział Ginekologii i Położnictwa
•    Oddział Neonatologii
•    Oddział Endokrynologii Ginekologicznej
•    Oddział Neurologii
•    Oddział Udarowy
•    Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
•    Oddział Neurochirurgii
•    Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
•    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


W strukturach Centralnej Izby Przyjęć chorzy przyjmowani są do oddziałów szpitala całodobowo.

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
•    Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w trybie pilnym i stabilnym;
•    Udzielanie doraźnej pomocy chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie i wpisani na listę oczekujących;
•    Konsultowanie pacjentów skierowanych z innych podmiotów leczniczych;
•    Udzielanie pomocy doraźnej we wszystkich przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia;
•    Prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia;

Pacjent zgłaszający do Centralnej Izby Przyjęć celem przyjęcia zobowiązany jest posiadać:
•    Czytelne skierowanie do szpitala autoryzowane przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę;
•    Dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe pacjenta (Dowód osobisty, Paszport);
•    Ewentualne karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych).

 

Lek. Bartosz Kołek - Koordynator Centralnej Izby Przyjęć

tel. (32) 789 4803

Mgr Joanna Dymczyk - p. o. Pielęgniarki oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć

tel. (32) 789 4807