Pracownia Endoskopowa

Kontakt:

32 789 4437

Pracownia wykonuje usługi dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala i Ambulatorium w zakresie endoskopii diagnostycznej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopii terapeutycznej:

 • polipektomia polipów jelita grubego,

 • polipektomia polipów żołądka i przełyku,

 • opaskowanie żylaków przełyku,

 • rozszerzenie zwężeń przełyku i jelita,

 • protezowanie przełyku,

 • sfinkterotomia i ewakuacja złogów z przewodu żółciowego wspólnego,

 • protezowanie dród żółciowych,

 • dylatacja zwężeń przewodów żółciowych,

 • protezowanie przewodu trzustkowego,

 • koagulacja zmian naczyniowych w żołądku i odbytnicy,

 • przezskórna gastrostomia (PEG),

 • dysekcje zmian śluzówkowych w żołądu i jelicie,

 • ampulektomia,

 • usuwanie ciał obcych z żołądka,

 • badań ultrasonograficznych.

A także wykonywanie wymienionych badań i zabiegów odpłatnie dla osób niehospitalizowanych w Szpitalu.