"Mama w Centrum"

"Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko”

Gertrud von Le Fort
 

Jeśli stoisz na progu rodzicielstwa i potrzebujesz wsparcia na nowym etapie swojego życia, chcesz powitać swoje potomstwo radośnie i w spokoju, zapraszamy na bezpłatne spotkania w Szkole Rodzenia „MAMA W CENTRUM” w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach.

Oczekiwanie na zbliżający się poród oraz pierwsze chwile z dzieckiem to niewątpliwie czas niezwykłej radości. To też moment w którym pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości. Spotkania w naszej Szkole Rodzenia mają na celu przygotowanie do nowego etapu życia jakim jest rodzicielstwo. Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców, związanych z ciążą, porodem i połogiem oraz ułatwić aktywne uczestnictwo w porodzie i wejść bezpiecznie w nowe role rodzicielskie. Tworząc program mieliśmy na uwadze nie tylko przekazanie naszej wiedzy i doświadczenia, ale również zadbanie o emocje, które przecież zawsze wiążą się z nowymi i nieznanymi wydarzeniami w życiu. Program został stworzony przez zespół położnych, instruktorki szkoły rodzenia, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną oraz na podstawie doświadczeń w pracy z przyszłymi rodzicami. Osoby prowadzące zajęcia to profesjonalni praktycy - położne na co dzień pracujące na Bloku Porodowym UCK w Katowicach.

W trakcie kursu podkreślamy, że ciąża, poród, karmienie i rodzicielstwo to procesy naturalne, które mogą być mądrze wspomagane przez cywilizacyjne osiągnięcia techniki i medycyny. Dajemy serce, rzetelną fachową wiedzę i doświadczenie. Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy. Pozwala to uczestnikom dostrzec, że sami mają bogatą wiedzę i intuicję, by poradzić sobie z różnymi problemami rodzicielskimi. Zarówno zajęcia teoretyczne jak i ćwiczenia gimnastyczne wraz z ćwiczeniami oddechowymi pomogą nabrać zaufania do własnego ciała i umysłu oraz wzbudzą wiarę w drzemiące zdolności rodzicielskie. Po takich zajęciach z pewnością będzie łatwiej sprecyzować swoje oczekiwania, określi potrzeby. Może będzie łatwiej napisać Plan Porodu i zdecydować, w jakim towarzystwie i w jaki sposób rodzić.

Zapraszamy na zajęcia zarówno tych, którzy chcą urodzić w sposób całkowicie naturalny, jak i tych, którzy chcą korzystać ze znieczulenia i wspomagania zespołu medycznego w Bloku Porodowym. Liczymy na to, że dzięki tym spotkaniom każdy będzie mógł wejść w rodzicielstwo nie tylko  z mniejszym lękiem, ale też z większą pewnością siebie i poczuciem bezpieczeństwa.

„MAMA W CENTRUM” Szkoła Rodzenia UCK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach pomaga w przygotowaniu psychicznym i fizycznym do porodu i rodzicielstwa poprzez:
1.    przekazywanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu i połogu,
2.    uwrażliwienie rodziców na pogłębienie kontaktu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie jego życia,
3.    prowadzenie promocji naturalnego karmienia noworodka i niemowlęcia,
4.    przygotowanie do pielęgnacji i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
5.    przekazywanie wiedzy na temat trudności emocjonalnych po porodzie
6.    akcentowanie roli ojca w czasie ciąży, porodu i po porodzie
7.    edukację w zakresie zdrowego stylu życia kobiety w ciąży i w połogu.

 


Kurs jest bezpłatny. Zajęcia składają się z wykładu i warsztatów praktycznych zgodnych z tematem, a także ćwiczeń. Spotkania odbywają się w miłej, domowej atmosferze przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej w małych, kameralnych grupach.

Wszystkie zajęcia poparte są pokazami, filmami, materiałami multimedialnymi, tak, by ich forma była ciekawa, a treść zrozumiała. W ramach zajęć oferujemy zwiedzanie Bloku Porodowego. Na ostatnich zajęciach uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne i drobne upominki.


Przyszłych rodziców zapraszamy na zajęcia od 27/28 tygodnia ciąży tak, aby można było je ukończyć nie później niż 3-4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść:

  • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.

Na kolejne zajęcia:

  • wygodny strój do ćwiczeń dla kobiet w ciąży,

  • obuwie zmienne.


Informacje i zapisy:
mgr Anna Stachulska
mail: szkolarodzenia@uck.katowice.pl
tel . (32) 789 47 23,  kom. 604 869 496
     w godzinach :  09.00 -13.00 od poniedziałku do piątku

 

Do pobrania:

Zaświadczenie

https://www.uck.katowice.pl/uploads/files/WiWu1o1J.pdf