Poradnia Leczenia Bólu

Kontakt:

32 789 4905

 

W Poradni udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  w ramach specjalności leczenia bólu przewlekłego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.