Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Gastroenterologii powstał w 1974 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kornel Gibiński. Kolejnym kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Nowak, który w latach 2002-2004 był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Oddział jest siedzibą Zarządu Oddziału Śląskiego (przewodniczący dr hab. Marek Waluga), Sekcji Endoskopowej (dr Tomasz Marek) oraz Sekcji Hepatologicznej (prof. Marek Hartleb) Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Corocznie organizuje ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe o tematyce endoskopii gastroenterologicznej (Dni Endoskopowe). Od 2006 roku ordynatorem Oddziału jest prof. dr hab. Marek Hartleb, a jego zastępcą dr hab. Ewa Nowakowska-Duława.

W 2008 roku oddział zmienił nazwę stając się Oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii z racji rozszerzenia hepatologicznego profilu usług.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadrę lekarską Oddziału stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, 18 starszych asystentów oraz 5 młodszych asystentów-rezydentów. W kadrze pielęgniarskiej znajduje się 30 osób. Oddział wspiera 2 opiekunów medycznych.

Ważną sferą działalności usługowej jest endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych. Poza tym prowadzi się leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna). Oddział realizuje centralny program leczenia choroby Crohna metodą terapii biologicznej (infliksimab, adalimumab).

Integralną częścią Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii jest Pracownia Endoskopowa przewodu pokarmowego, z gabinetami endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW). Pracownia zatrudnia 7 wysoko kwalifikowanych pielęgniarek endoskopowych.

Endoskopia terapeutyczna obejmuje takie zabiegi, jak:

  · sfinkterotomia endoskopowa z usuwaniem złogów z dróg żółciowych i trzustkowych
  · rozszerzanie i protezowanie zwężeń dróg żółciowych o różnej etiologii
  · polipektomia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  · tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego metodą iniekcyjną i cieplną (HPU, APC) oraz mechaniczną (klipsy hemostatyczne)
  · opaskowanie i sklerotyzacja żylaków przełyku
  · rozszerzanie zwężeń przełyku i wpustu metodą balonową i bougie
  · usuwanie ciał obcych z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  · endoskopowa cysto-gastrostomia.

Oddział dysponuje 61 łóżkami.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Profil leczniczy Oddziału obejmuje całokształt chorób przewodu pokarmowego i wątroby, w szczególności:
- diagnostykę i leczenie (w tym biologiczne) nieswoistych chorób zapalnych jelita: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna,
- leczenie żółciopochodnego ostrego zapalenia trzustki,
- leczenie endoskopowe chorób zaporowych dróg żółciowych
- leczenie endoskopowe zwężeń nowotworowych i nienowotworowych przełyku
- leczenie endoskopowe krwawień z przewodu pokarmowego
- leczenie ablacyjne zmian naczyniowych w żołądku.


Ponadto Oddział wyspecjalizował się w leczeniu chorych na ostre zapalenie trzustki oraz choroby dróg żółciowych. Prowadzi również kwalifikację pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego, które jest wykonywane przez zespół prof. Roberta Króla w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach. Zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem powikłań potransplantacyjnych. W Oddziale leczeni są pacjenci w ramach programów lekowych.

Większość kolonoskopii oraz wszystkie zabiegi terapeutyczne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, które zapewnia dedykowany zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Oddział wykonuje diagnostyczne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz celowane biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe ogniskowych zmian w trzustce i wątrobie pod kontrolą ultrasonografii.

Dzięki wysokim kwalifikacjom kadry Oddział - jako placówka referencyjna w dziedzinie gastroenterologii - od wielu lat prowadzi dyżury całodobowe dla obszaru Górnego Śląska. Szczególnie ważną sferą działalności są endoskopowe zabiegi terapeutyczne ze wskazań nagłych, wykonywane do 24 godzin od wystąpienia objawów choroby. Postępowanie takie dotyczy zwłaszcza chorych z ostrym żółciopochodnym zapaleniem trzustki oraz ostrym zaporowym zapaleniem dróg żółciowych. Pod tym względem ośrodek zaliczany jest do największych w Europie. Lekarzami wykonującymi zabiegi w trybie urgensowym są: dr Tomasz Marek, dr hab. Ewa Nowakowska-Duława, dr Piotr Wosiewicz i dr Roman Kaczor.

Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z zakresu gastroenterologii (10 miejsc specjalizacyjnych). Otrzymał też akredytację Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE) do szkolenia w zakresie endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej.

Organizacyjnie ważne dla działalności Oddziału są zlokalizowane w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Poradnie - Gastroenterologiczna i Hepatologiczna. Stanowią one naturalną drogę do specjalistycznych konsultacji chorych z terenu całego województwa oraz kwalifikowania przyjęć pacjentów do Oddziału, a zarazem dalszej opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W Oddziale prowadzi się nauczanie gastroenterologii, chorób zakaźnych i diagnostyki laboratoryjnej dla polskich i angielskojęzycznych studentów (koordynatorami ćwiczeń i seminariów są: dr Grzegorz Boryczka i dr Agnieszka Budzyńska). Oddział organizuje cotygodniowo (we wtorki) zebrania naukowo-edukacyjne o tematyce hepato-gastroenterologicznej przeznaczone dla własnego zespołu lekarskiego, studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego i lekarzy z innych szpitali.

Kierownictwo Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
p. o. Ordynatora Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii

Mgr Joanna Bielecka
Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii

Sekretariat:

32 789 4401

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4421