Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej

Kontakt:

Tomografia Komputerowa:

32 789 4771

prof. dr hab. n. med. Jan Baron

Kierownik Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej

 

Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej świadczy usługi w zakresie diagnostyki radiologicznej oraz wykonywania zadań z zakresu radiologii zabiegowej dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala i Ambulatorium oraz badań radiologicznych odpłatnie dla osób niehospitalizowanych w Szpitalu.
Zakład koncentruje swoją działalność na radiologii klasycznej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz procedurach naczyniowych - diagnostycznych i terapeutycznych.

W ramach Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej działa Pracownia Tomografii Komputerowej. Badania wykonywane są dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala i Ambulatorium. Wykonywane są również badania diagnostyczne odpłatnie dla osób niehospitalizowanych w Szpitalu.

Pracownia tomografii komputerowej wykonuje następujące badania:

 • TK głowy,

 • TK przysadki,

 • TK twarzoczaszki,

 • TK piramid kości skroniowych,

 • TK zatok obocznych nosa,

 • TK szyi,

 • TK kręgosłupa i kanału kręgowego,

 • TK kości,

 • TK klatki piersiowej i śródpiersia,

 • TK płuc (HRCT),

 • TK jamy brzusznej i miednicy małej, w tym TK wielofazowe,

 • Wirtualną kolonoskopię TK,

 • Biopsję pod kontrolą TK,

 • Angio TK tętnic mózgowych, tętnic szyjnych i kręgowych, tętnicy płucnej, aorty i jej rozgałęzień, tętnic kończyn górnych i dolnych,

 • TK naczyń wieńcowych - nieinwazyjna koronografia.