przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Anestezjologii

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Anestezjologii

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadra medyczna Oddziału

Personel lekarski : kierująca Oddziałem  dr n. med. Żaneta Jastrzębska – Stojko, zastępca lekarza kierującego Oddziałem dr n. med. Ewa Musioł, 7 starszych asystentów, w tym 2 ze stopniem doktora, lekarze kontraktowi.

Personel pielęgniarski: p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Edyta Góra,  20 pielęgniarek w tym 12 posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa , 15 tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki jak również jeden ratownik medyczny.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Zespół Anestezjologiczny pracuje według nowoczesnych standardów, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i jest dostępny 24 godziny na dobę w sytuacjach zagrożenia życia.

Do zadań zespołu należą:
- konsultacje anestezjologiczne – przygotowanie chorego do zabiegów planowych i nagłych;
- wykonywanie wszystkich typów znieczuleń do zabiegów, które wykonywane są w Bloku Operacyjnym Okulistyki Dorosłych, Okulistyki Dzieci, Chirurgii Onkologicznej oraz znieczuleń poza salą operacyjną (znieczulenia pacjentów do brachyterapii ginekologicznych oraz urologicznych, znieczulenia do zakładania przezskórnych gastrostomii odżywczych PEG);
- wykonywanie kaniulacji żył centralnych;
- współpraca z innymi oddziałami Szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków;
- udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia – reanimacje i interwencje  na terenie Szpitala;
- nadzory anestezjologiczne nad pacjentami obciążonymi kardiologicznie z zaimplantowanym układem stymulującym serca podczas SBRT oraz nadzory anestezjologiczne do zakładania ramy stereotaktycznych do zabiegów GammaKnife.

 

Nasza Kadra

Dr n. med. Żaneta Jastrzębska-Stojko

Lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii

Dr n. med. Ewa Musioł

Z-ca Lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii

 

Mgr Edyta Góra

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii