Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego

 

Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego

   

Mariola Gradoń-Pałka

Pielęgniarka koordynująca Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego

 

 

Bożena Nurzyńska

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego

   

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego powstała w 1974 roku. Przez pierwszych 7 lat swojej działalności Klinika działała w ramach Instytutu Chirurgii.  Od 1981 roku jako samodzielna jednostka pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Górki. Profesor Zygmunt Górka na mocy uchwały Senatu z dnia 23 października 2002 otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiej Akademii Medycznej. Od  1997 roku kierownictwo Kliniki objął prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe.

Od początku istnienia Kliniki jej lekarze specjalizują się w leczeniu operacyjnym schorzeń układu pokarmowego.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Chirurgii obejmuje VII i VIII piętro Szpitala przy ul. Medyków 14, w Katowicach Ligocie. Na VII piętrze budynku znajduje się Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego, natomiast na VIII piętrze mieści się blok operacyjny wyposażony w 3 sale operacyjne, sekretariat i statystyka oddziału. Sale operacyjne wyposażone są miedzy innymi w 4 diatermie chirurgiczne Erbe z koagulatorem argonowym, bipolarny wysokoenergetyczny system zamykania naczyń, zestaw do zaawansowanych zabiegów chirurgii laparoskopowej, videorektoskop operacyjny, aparat rentgenowski, choledochoskop, urządzenie do termoablacji RFA.


Oddział chirurgii dysponuje 16 salami (po 3 łóżka w każdej) wyposażonymi w węzły sanitarne, w tym monitorowana sala nadzoru pooperacyjnego. Na oddziale łącznie znajduje się 47 łóżek dla chorych. Na parterze Szpitala zlokalizowana jest Izba Przyjęć Chirurgii Przewodu Pokarmowego, na której lekarze z oddziału chirurgii konsultują pacjentów.

Kadrę medyczną Oddziału stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, 7 starszych asystentów, 3 młodszych asystentów-rezydentów, a także 22 pielęgniarki i jeden opiekun medyczny.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział specjalizuje się w leczeniu operacyjnym schorzeń układu pokarmowego. Zakres zabiegów operacyjnych obejmuje:

- oparzenia,

- schorzenia czynnościowe oraz nowotwory przełyku,

- nowotwory żołądka,

- powikłania ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nowotwory tego narządu,

- nowotwory i torbiele wątroby,

- kamicę oraz jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych,

- nowotwory jelita grubego,

- choroby zapalne jelit,

- choroby odbytu,

- guzy przestrzeni zaotrzewnowej,

- guzy zrębowe przewodu pokarmowego,

- nowotwory piersi i choroby tarczycy,

- resekcje wielonarządowe oraz zabiegi wkraczające w zakres urologii, ginekologii oraz torakochirurgii (przykładowo resekcje grasicy).

 

Klinika specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu pokarmowego zwłaszcza trzustki i przełyku oraz kalectwa żółciowego i jelit. Wykonywane są badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Klinika wykonuje również szeroki zakres zabiegów laparoskopowych. Pierwszy zabieg operacyjny miał miejsce w Klinice w dniu 11 czerwca 1975 roku, a pierwszą resekcję głowy trzustki przeprowadzono 24.04.1997r.

W klinice corocznie hospitalizowanych jest ok. 1870  pacjentów.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU


Dorobek naukowy Kliniki od roku 1990 do 2017 obejmuje ogółem 586 prac, w tym 257 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 252 streszczenia zjazdowe polskie i zagraniczne i 46 rozdziałów w książkach o tematyce chirurgicznej. Ponadto przez 12 lat lekarze Kliniki organizowali szkolenia z zakresu Chirurgii Przewodu Pokarmowego w ramach spotkań Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich odbywających się w katowickim Domu Lekarza.

Klinika zorganizowała liczne konferencje i zjazdy m.in.:
- 1997r. - 58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katowice;
- 1998r. - Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne,  Wisła-Jawornik;
- 2002r. - 4 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Szczyrk;
- 2004 r. - "Międzynarodowe Dni Trzustkowe", Ustroń;
- 2009r. - European Congress of Surgery 09 And 3rd International Pancreatic Days, Katowice
- 2014r. - „V Międzynarodowe Dni Trzustkowe",  Zakopane;
- 2016r. -  Konferencja: „Od objawów do leczenia”, Katowice.


Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego kształci studentów IV, V i VI roku wydziału lekarskiego, prowadzi staże podyplomowe oraz kursy z doskonalenia zawodowego. Przy Klinice działa Studenckie Towarzystwo Naukowe.

 

 

 

 

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4251

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4271