Oddział Radioterapii

Dr n. med. Łukasz Michalecki

Lekarz kierujący Oddziałem Radioterapii

 

Mgr Grażyna Drąg

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Radioterapii

 

 

 

 

 


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Na Oddziale Radioterapii znajduje się 15 łóżek. Kadrę medyczną stanowi: Lekarz kierujący Oddziałem dr n. med. Łukasz Michalecki, 8 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów, a także 12 pielęgniarek.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział hospitalizuje pacjentów do procedur radioterapii i brachyterapii .Zakład radioterapii wyposażony jest w trzy akceleratory liniowe, symulator, aparat do brachyterapii, system przestrzennego planowania leczenia, nowoczesne wyposażenie modelarni oraz precyzyjną aparaturę kontrolną i pomiarową. Procedury stosowane w Zakładzie są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, przez co zapewniają całkowite bezpieczeństwo napromienianych pacjentów. W Oddziale realizuje się procedury wysokospecjalistyczne.

Radioterapia to obok chirurgii najstarsza metoda leczenia nowotworów. Może być stosowana samodzielnie lub w skojarzeniu z chemioterapią lub operacją chirurgiczną. Decyzję o konieczności leczenia radioterapią podejmują lekarze w Klinice Radioterapii lub Zakładzie Radioterapii. Postępowanie lecznicze rozpoczyna się od wykonania badań obrazowych (najczęściej tomografii komputerowej). Ma to na celu precyzyjne określenie położenia guza.

Czym jest rak?

Narządy i tkanki ciała ludzkiego zbudowane są z małych bloczków nazywanych komórkami. Rak to choroba tych komórek. Zazwyczaj większość komórek regeneruje się i rozmnaża w sposób uporządkowany i kontrolowany. Jednak jeśli z jakiegoś powodu proces ten wymknie się spod kontroli, komórki nadal dzielą się i tworzą guz nazywany nowotworem (potocznie nazywanym rakiem).

Czym jest radioterapia?

Radioterapia polega na stosowaniu promieni jonizujących w celu zniszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia bywa nazywana naświetlaniem lub napromienianiem. Stosowanie napromieniania wymaga precyzyjnego ustalenia dawki i pola naświetlań, aby zminimalizować uszkodzenie zdrowych tkanek. Radioterapia zewnętrzna (teleterapia) – najczęstszy rodzaj radioterapii, wykorzystującej wiązki promieniowania,wytwarzane w urządzeniach zwanych akceleratorami medycznymi. Radioterapia wewnętrzna (brachyterapia) – polega na umieszczeniu źródła promieniotwórczego (lub układu źródeł) bezpośrednio w tkance nowotworowej lub w jej najbliższych okolicach. Źródła promieniowania przygotowane są w postaci specjalnych aplikatorów,umieszczanych w ciele chorego (np. w oskrzelach, drogach rodnych).

W jakim celu stosuje się radioterapię?

Radioterapia radykalna stosowana jest w celu wyleczenia z choroby nowotworowej. Można stosować ją przed lub po operacji. Napromieniania wykonane przed operacją mogą pomóc w zmniejszeniu guza, natomiast radioterapia stosowana po operacji eliminuje pozostałe komórki nowotworowe, które nie zostały usunięte podczas operacji. Leczenie trwa zazwyczaj od 2-8 tygodni. Najczęściej naświetlania stosuje się raz dziennie, a w trakcie weekendu następuje przerwa. Każdy zabieg nazywany jest frakcją. Stosowanie frakcji pozwala na mniejsze uszkodzenie zdrowych tkanek i lepsze oddziaływanie na komórki rakowe. Ponieważ- mimo wszystko-zdrowe tkanki ulegają w pewnym stopniu napromienianiu, przerwa umożliwia im wykonanie niezbędnych ,,napraw’’. Radioterapia może być stosowana w celu złagodzenia objawów nowotworu, którego nie można w pełni wyleczyć. Ten rodzaj leczenia nazywany jest leczeniem paliatywnym. Podawane dawki promieniowania są niższe niż w przypadku terapii leczniczej i podawane w mniejszej ilości frakcji, czasami jest to jednorazowe naświetlanie.

Planowanie i leczenie

Plan leczenia przedstawia choremu lekarz prowadzący – specjalista radioterapii onkologicznej. Zanim radioterapia zostanie rozpoczęta, konieczne jest dokonanie wyboru optymalnej metody radioterapii, a następnie wyznaczenie obszaru napromieniania. Procedurę lokalizacyjną zwykle przeprowadza się za pomocą tomografu komputerowego. Samo planowanie leczenia przeprowadzane jest z wykorzystaniem zaawansowanej technologii komputerowej.

W jaki sposób przeprowadzane jest leczenie?

Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub w szpitalnym Oddziale Radioterapii. W obu tych miejscach chory otrzyma podstawowy zakres informacji na temat radioterapii, skutków jej działania i sposobów radzenia sobie z nimi. Uzyskana wiedza pozwoli choremu na zmniejszenie jego obaw, a w konsekwencji zapewnienie współpracy z jego strony w czasie leczenia, co ma podstawowe znaczenie dla jego bezpieczeństwa w czasie prowadzenia radioterapii. Wszelkie niepokojące objawy pacjent powinien zgłaszać personelowi medycznemu.

Powikłania radioterapii

Efekty uboczne związane z radioterapią zależą od obszaru leczenia, wielkości napromienianej tkanki, sposoby frakcjonowania, dawki całkowitej, rodzaju promieniowania, a także od cech indywidualnych. Objawy zwykle pojawiają się po 10-14 dniach. Ostre skutki uboczne występują podczas napromieniania lub w wkrótce po zakończeniu leczenia. Można je podzielić na odczyny miejscowe i ogólne. Miejscowe to: zaczerwienienie skóry, zapalenie błon śluzowych, złuszczenie naskórka, obrzęk, utrata włosów w miejscu napromieniania. Ogólne to : zmęczenie, utrata apetytu, gorączka, biegunki, wymioty, rzadko uszkodzenie szpiku kostnego.

Większość skutków ubocznych jest krótkotrwała. Niektóre z nich mogą utrzymywać się przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Czasem skutki uboczne są odczuwalne dłużej, a sporadycznie mogą być trwałe. Lekarz omówi z pacjentem tę kwestię przed rozpoczęciem leczenia. Pielęgniarka swoim działaniem zapewni wszechstronną pomoc pacjentowi w radzeniu sobie z terapią i jej następstwami, w tym w zapobieganiu i minimalizowaniu efektów ubocznych napromieniania.

Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 393