Izba przyjęć | Lokalizacja Ceglana

TERMINY NA HOSPITALIZACJĘ UMAWIAMY TYLKO NA PODSTAWIE SKIEROWANIA

Informacje:

Informacja - Izba Przyjęć
Tel. (32) 251 38 26 lub (32) 35 81 246

Gabinet nagłych przypadków
(32) 35 81 329

Dyżurka pielęgniarek
(32) 35 81 497

Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(32) 35 81 292

Statystyka – Gabinet Przyjęć na hospitalizację
(32) 35 81 313

Dr n. med. Piotr Gościniewicz

Koordynator Izby Przyjęć

Mgr Dorota Böhm

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

 

Przyjęcia planowe:

1. Operacja zaćmy  - w godzinach: 6.30 - 8.00 (pacjenci zgłaszają się na czczo);

2. W przypadku pozostałych zabiegów okulistycznych - w godzinach: 10.00 - 12.00.

3. Oddział Okulistyki Dziecięcej - w  godzinach: 10.00 - 12.00.

4. Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz Radioterapii - w godzinach: 10.00 - 12.00.

5. Oddział Onkologii Klinicznej -  po konsultacji lekarza onkologa.

 

 

Do przyjęcia na oddział wymagane są dokumenty:

- dokument ubezpieczenia
- dowód osobisty

 

Zapisy na hospitalizację w Oddziale Okulistycznym odbywają się pod nr telefonów: 32/3581246, 32/2513826.

Pozostałe zapisy odbywają się w poszczególnych oddziałach.

 

Do pobrania:

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO NA ODDZIALE OKULISTYCZNYM

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM NA ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO NA ODDZIALE OKULISTYCZNYM DZIECIĘCYM

ZALECENIA DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH PO PRZEBYTEJ OPERACJI ZAĆMY I/LUB WSZCZEPIENIU SZTUCZNEJ SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ

ZALECENIA DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH PO PRZEBYTEJ OPERACJI POWIEKI