Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Izba przyjęć | Lokalizacja Ceglana

TERMINY NA HOSPITALIZACJĘ UMAWIAMY TYLKO NA PODSTAWIE SKIEROWANIA

 

Przyjęcia planowe:

1. Operacja zaćmy  - w godzinach: 6.30 - 8.00 (pacjenci zgłaszają się na czczo);

2. W przypadku pozostałych zabiegów okulistycznych - w godzinach: 10.00 - 12.00.

3. Oddział Okulistyki Dziecięcej - w  godzinach: 10.00 - 12.00.

4. Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz Radioterapii - w godzinach: 10.00 - 12.00.

5. Oddział Onkologii Klinicznej -  po konsultacji lekarza onkologa.

 

Do przyjęcia na oddział wymagane są dokumenty:

- dokument ubezpieczenia
- dowód osobisty

Zapisy na hospitalizację w Oddziale Okulistycznym odbywają się pod nr telefonów: 32/3581246, 32/2513826.

Pozostałe zapisy odbywają się w poszczególnych oddziałach.

 

Do pobrania:Kierownictwo Izby Przyjęć:

Dr n. med. Piotr Gościniewicz
Koordynator Izby Przyjęć

Mgr Dorota Böhm
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

Informacje:

Informacja - Izba Przyjęć
Tel. (32) 251 38 26 lub (32) 35 81 246

Gabinet nagłych przypadków
(32) 35 81 329

Dyżurka pielęgniarek
(32) 35 81 497

Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(32) 35 81 292

Statystyka – Gabinet Przyjęć na hospitalizację
(32) 35 81 313