Staże kierunkowe

Porozumienie w sprawie odbycia stażu kierunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

DOKUMENTY:

Ważne! W dołączonym wniosku i porozumieniu miejsce odbywania stażu musi być wskazane zgodnie z obowiązującym Schematem Organizacyjnym!

Wszystkie dokumenty muszą być złożone jednocześnie.