przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kontakt:

Sekretariat

32 3581 315


Infolinia Onkologiczna

32 3581 281
32 3581 598
(praca w godzinach od 7.30 do 14.30)

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU
Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w Oddziale w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii w ramach Katedry Onkologii i Radioterapii. Oddział ściśle współpracuje także z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii, Laboratorium Analitycznym i Pracownią Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.
 
KONSYLIUM ONKOLOGICZNE
Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu prowadzone jest leczenie w sposób skoordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, patomorfolog, a także psycholog i fizjoterapeuta. W trakcie konsylium badany jest każdy chory, omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane  są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest  przypisany do koordynatora leczenia, który nadzoruje i ułatwia terminowe etapy terapii skojarzonej.

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

1. LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI:

•    tumorektomie;
•    kwadrantektomie;
•    leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;
•    rekonstrukcja piersi z tkanek własnych lub z protezami;
•    amputacje piersi;
•    biopsje stereotaktyczne;
•    biopsje mammotomiczne;
•    podskórne mastektomie z jednoczesną rekonstrukcją.

2. ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE):

•    biopsja węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;                                                               
•    chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
•    radykalna limfadenektomia szyjna;
•    radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
•    radykalna limfadenektomia pachowa;
•    limfadenektomia D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy,
•    trójpolowa limfadenektomia w raku przełyku.

3. ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM:

•    resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
•    resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
•    operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
•    operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
•    operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
•   operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision(TME);
•    zabiegi te wykonywane są metodą otwartą jak i techniką laparoskopową.

4. ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY:

•    wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
•    zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
•    leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, mikrostopniowanie II po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

5. ZABIEGI NA TARCZYCY:

•    operacje wola guzowatego łagodnego;
•    operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi);
•    reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).
•    reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).

 

Nasza Kadra


Dr n. med. Mariusz Kryj
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej


Dr hab. n. med. Dariusz Waniczek, prof. SUM
specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista medycyny ratunkowej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej


Mgr Dorota Szewczyk-Wala
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej


Mgr Monika Rozkoszny
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Bloku Operacyjnego Chirurgii Onkologicznej

 

Zespół lekarski:

 

Dr n. med. Andrzej Kamiński 
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Z-ca Lek. Kierującego Oddziałem Chirurgii Onkologicznej


Dr n. med. Andrzej Lorek
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej


Dr n. med. Andrzej Lekstan
specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej


Lek. Wojciech Zarębski
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej


Dr n. med. Michał Nycz
specjalista chirurgii ogólnej


Dr n. med. Andrzej Tomczyk
specjalista chirurgii ogólnej, plastycznej i dziecięcej


Lek. Paweł Musialski
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej


Lek. Aleksander Alli-Balogun
specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej


Lek. Paulina Ślosarek-Gleńsk
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej


Lek. Karolina Snopek - Miśta
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej