Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kontakt:

Sekretariat:

32 3581 315

Dr hab.n.med. Zoran Stojčev

Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Mgr Dorota Szewczyk-Wala

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w Oddziale w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii w ramach Katedry Onkologii i Radioterapii. Oddział ściśle współpracuje także z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii, Laboratorium Analitycznym i Pracownią Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.
 
KONSYLIUM ONKOLOGICZNE
Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu prowadzone jest leczenie w sposób skoordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, patomorfolog, a także psycholog i fizjoterapeuta. W trakcie konsylium badany jest każdy chory, omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane  są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest  przypisany do koordynatora leczenia, który nadzoruje i ułatwia terminowe etapy terapii skojarzonej.

 

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

1. LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI:
•    tumorektomie;
•    kwadrantektomie;
•    leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkoplastyczne;
•    amputacje piersi;
•    biopsje stereotaktyczne;
•    biopsje mammotomiczne;
•    podskórne mastektomie z jednoczesną rekonstrukcją.

2. ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO  DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE):
•    biopsja węzła wartowniczego (SLNB) w raku piersi;                                                                   
•    chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
•    radykalna limfadenektomia szyjna;
•    radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
•    radykalna limfadenektomia pachowa;
•     limfadenektomia D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy, trójpolowa    limfadenektomia w raku przełyku.

3. ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY:
•    wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
•    zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
•    leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, mikrostopniowanie II  po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

4. ZABIEGI NA TARCZYCY:
•    operacje wola guzowatego łagodnego;
•    operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi);
•    reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).