Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Oddział Neonatologii

Dr hab. n. med. Małgorzata Baumert

p. o. Ordynatora Oddziału Neonatologii

   

Mgr poł. Marta Dyduch

p. o. Położnej oddziałowej Oddziału Neonatologii

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Powstanie Oddziału Neonatologii było związane z powołaniem w 1975 roku Katowickiego Wydziału Lekarskiego. W 1976 roku w nowo kreowanej III Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie został otwarty oddział noworodków i wcześniaków (aseptyczny, septyczny). Organizatorem i pierwszym kierownikiem tego oddziału, od chwili jego powstania 01.03.1981 do 1992 r., czyli do momentu przejścia na emeryturę, była prof. dr hab. n. med. Rozalia Osuch-Jaczewska. Obecnie obowiązki Ordynatora Oddziału Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowichach pełni dr hab. n. med. Małgorzata Baumert. Dynamiczny rozwój Oddziału doprowadził do ugruntowania jego pozycji jako jednego z wyróżniających się tego typu ośrodków w kraju. Pomoc w latach 80. ze strony Amerykańskiej Organizacji Project Hope i Children's Medical Care Fundation w Los Angeles oraz umowa zawarta pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, a Rządem Szwajcarskim, przyczyniły się do nowoczesnego wyposażenia kliniki w sprzęt do podstawowej i intensywnej terapii noworodka. Dzięki temu otwarto i wyposażono w klinice trzy stanowiska do prowadzenia intensywnej terapii.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadrę medyczną stanowi: pełniąca obowiązki Ordynatora Oddziału dr hab. n. med. Małgorzata Baumert, 3 starszych asystentów, 4 młodszych asystentów-rezydentów, a także 13 położnych i 10 pielęgniarek. Pracownicy Oddziału pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji społeczno-organizacyjnych, realizują szereg tematów statutowych i prac naukowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych; otrzymali wiele nagród rektorskich oraz nagród Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Oddział dysponuje 27 miejscami.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Obecnie Oddział systematycznie rozwija możliwości leczenia noworodków z ciąży wysokiego ryzyka, wcześniaków i leczenia zespołu zaburzeń oddychania noworodków, niedokrwistości oraz zapobiegania i leczenia zakażeń. Szeroka działalność naukowa obejmuje badania dotyczące diagnostyki oraz leczenia zakażeń wrodzonych i nabytych oraz wczesnej diagnostyki wad rozwojowych, jak też leczenia wewnątrzmacicznych zaburzeń odżywiania płodu i noworodka (hypotrofii). W leczeniu noworodków Oddział Neonatologii współpracuje z Oddziałami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, tj. Oddziałami Intensywnej Terapii Niemowląt, Kardiologii, Chirurgii, Ortopedii Dziecięcej oraz Oddziałami Neonatologii w Poznaniu i Wrocławiu. Przedmiotem współpracy są: diagnostyka i leczenie zagrożenia życia noworodka, monitorowanie stanu płodu i noworodka, szkolenia i stypendia dla neonatologów.


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Działalność naukowa obejmuje liczne publikacje oryginalne, prace poglądowe, rozdziały w podręcznikach, skrypt, doniesienia na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych. Oddział był organizatorem kilku sympozjów i kongresów oraz licznych kursów doskonalących dla lekarzy i pielęgniarek. Dorobek naukowy pracowników Oddziału obejmuje ponad 200 prac naukowych ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Oddział Neonatologii prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przeddyplomowego studentów, szkolenie lekarzy specjalizujących się w pediatrii i neonatologii.

Kontakt:

Sekretariat:

32 789 4451

Położna oddziałowa:

32 789 4471