Poradnia Chorób Mięśni

Kontakt:

32 789 4927

Poradnia zajmuje się udzielaniem ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności leczenia chorób mięśni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.