przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Okulistyki Dziecięcej

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Okulistyki Dziecięcej

Kontakt:

Sekretariat

32 3581 227Oddział

p.o. pielęgniarki oddziałowej:
32 3581 512 (7:00 - 14:35)
pielęgniarki:
32 3581 326 (327) (całodobowo)

lekarze

32 3581 328 (594)
w godzinach 7:00 - 15:00


HISTORIA ODDZIAŁU

Klinika Okulistyki Dziecięcej powstała na bazie oddziału Katedry Okulistyki ŚAM usadowionym w Szpitalu Klinicznym im. A .Mieleckiego w Katowicach. Od 1977 roku prof. dr hab. n. med. Bronisława Koraszewska – Matuszewska została powołana na kierownika  Kliniki Okulistyki Dziecięcej. Była to jedyna w Polsce Klinika Okulistyki Dziecięcej, która w roku 1995 przekształcona została w Klinikę i Katedrę Okulistyki Dziecięcej ŚAM. Prof. B. Koraszewska- Matuszewska wprowadziła szereg nowatorskich, pierwszych w Polsce metod operacyjnych u dzieci. Były to operacje trabekulectomii jako pierwszego zabiegu w chirurgii jaskry dziecięcej, zabieg plastyki tęczówki, czy opasania w przypadku odwarstwienia siatkówki u wcześniaków. Po raz pierwszy w Polsce wykonywała wszczepianie sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, zabiegi lensektomii w przypadku podwichnięcia soczewki własnej, zabiegi skleroplastyki w krótkowzroczności postępującej, zastosowanie gazu SF6 podawanego doszklistkowo w przypadku odwarstwienia siatkówki z otworem w plamce, czy naszywanie owodni poprzedzonej trabeculectomią u dzieci obciążonych niedorozwojem umysłowym w ostrym stożku rogówki.
W 2008 roku kierownictwo nad Oddziałem Okulistyki Dziecięcej i Kliniką i Katedrą Okulistyki Dziecięcej SUM objęła  prof. dr hab. n. med. Maria Formińska – Kapuścik. Aktualnie lekarzem kierującym oddziałem oraz Kierownikiem Kliniki i Katedry Okulistyki Dziecięcej SUM jest dr hab. n. med. Erita Filipek.
W ramach działalności Oddziału/Kliniki przeprowadzany jest pełen zakres zabiegów chirurgicznych u dzieci i młodzieży. Badania naukowe ukierunkowane są na chirurgię okulistyczną, tak przedniego jak i tylnego odcinka gałki ocznej, w oparciu o najnowszą diagnostykę. Badania te prowadzone są w ramach działalności statutowej, prac własnych.
W pracach naukowych znajdują swoje miejsce opracowania z zakresu leczenia zachowawczego, urazów oraz ich skutków dotyczących narządu wzroku u dzieci i młodzieży.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział liczy 26 łóżek. Podzielony jest na dwa pododdziały:
- dzieci starsze 7-18 lat (15 łóżek) każda sala z osobnym węzłem sanitarnym;
- dzieci młodsze do 6 roku życia (10 łóżeczek + 10 foteli do wypoczynku dla rodziców);
Dodatkowo jednoosobowa sala (Izolatka) z osobnym węzłem sanitarnym.

Kadrę medyczną stanowią:
- Lekarz kierujący oddziałem dr hab. n. med. Erita Filipek,
- 7 starszych asystentów,
- 4 młodszych asystentów,
- 2 lekarzy pediatrów,
-  p. o pielęgniarki oddziałowej mgr  piel. Agnieszka Wydrych,
- 13 pielęgniarek,
- 1 sanitariuszka.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Leczenie obejmuje dwa profile: leczenie chirurgiczne i zachowawcze.

Główny profil oddziału to chirurgia, a w tym leczenie:
- zaćmy wszystkie typy (wrodzona, rozwojowa, urazowa, wikłająca) z jednoczasowym wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej;
- jaskry postać wrodzona, młodzieńcza i wtórna: trabekulektomia, krioaplikacja ciała rzęskowego, laserokoagulacja ciała rzęskowego laserem diodowym i mikropulsowym;
- odwarstwienia siatkówki - metoda klasyczna zewnatrzgałkowa – opasanie oraz zabiegi witreoretinalne;
- zezów (zbieżne i rozbieżne, towarzyszące i porażenne);
- zmian powiek, spojówek, oczodołu połączone z badaniem histopatologicznym;
- wrodzone opadnięcie powiek, zabiegi rekonstrukcji i plastyki powiek;
- urazów-kompleksowe chirurgiczne zaopatrzenie urazów narządu wzroku oraz ich skutków;
- niedrożności dróg łzowych - w trybie jednodniowego pobytu.
- chirurgiczne przewlekłych owrzodzeń rogówki (naszycie błony owodniowej).


Zachowawczo leczymy stany zapalne nerwu wzrokowego, rogówki, przewlekłe i ostre zapalenia błony naczyniowej, siatkówki, całej gałki ocznej i oczodołu oraz następstwa urazów tępych i przenikających. Na oddziale prowadzone są krótkotrwałe pobyty diagnostyczne w celu rozpoznania zwyrodnień siatkówki, zaburzeń nerwu wzrokowego, rozpoznania i monitorowania jaskry wrodzonej, młodzieńczej i wtórnej, diagnostyki MR oczodołów i głowy w celu wykluczenia zmian rozrostowych.

 


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

Pracujący na oddziale lekarze są długoletnimi specjalistami w zakresie okulistyki dziecięcej. W leczeniu i opiece nad dziećmi dużą role odgrywa doskonale wykwalifikowany personel pielęgniarski (2 magistrów pielęgniarstwa,11 licencjatów pielęgniarstwa, specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz pielęgniarstwa chirurgicznego). Kadra medyczna stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach specjalistycznych, konferencjach naukowych i sympozjach w kraju i zagranicą. Pracownicy Kliniki są laureatami 8 nagród zespołowych Rektora SUM za pracę dotyczącą leczenia zachowawczego oraz operacyjnego jaskry wrodzonej, oraz za cykl prac z zakresu leczenia operacyjnego zaćmy rozwojowej, wrodzonej i urazowej u dzieci.
Korzystamy z najnowszej aparatury diagnostycznej i zabiegowej, na bieżąco wprowadzamy aktualne standardy światowej okulistyki, jesteśmy w stałym kontakcie z ośrodkami w Polsce, Europie i na świecie.

Pracownicy Kliniki biorą czynny udział w organizacji licznych kursów szkoleniowych, naukowych zebraniach PTO.  Czynnie uczestniczą w zjazdach ogólnopolskich i międzynarodowych:


1. 3th International Forum of Ophthalmic Surgery, Katowice 2013,
2. 3 th International Conference OPHTHALMOLOGY – CONTRVESIES, Wrocław 2013r,
3. 4 th International Forum of Ophthalmic Surgery, Katowice 2014r,
4. 4 th International Conference OPHTHALMOLOGY – CONTRVESIES, Karpacz 2014r,
5. 5thInternational Conference OPHTHALMOLOGY – CONTRVESIES, Wrocław 2015r,
6. 5th Silesian Retinal Meeting, Katowice 2015r,
7. 6th Silesian Retinal Meeting, Katowice 2015r,
8. 8 th International Symposium Advances in diagnosis and treatment of corneal diseases, Wisła, Poland 2016r,
9. 1st International Scientific Conference Innovations In Ophthalmology Katowice, 2-21.05.2016r,
10. 7 th Silesian Retinal Meeting, Katowice 2016r,
11. 9 th International Symposium Advances in diagnosis and treatment of corneal diseases, Wisla, Poland 2017r,
12. 1st International Glaucoma and Cataract Conference GlauCat Warsaw, Poland 2-3.06.2017r,
13. II Zachodniopomorskie Spotkania Okulistyczne, Kołobrzeg 2017r,
14. 7th International Conference OPHTHALMOLOGY – CONTRVESIES, Wrocław 2017r,
15. 8th Silesian Retinal Meeting, Katowice 2017r,
16. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce, 7-8 września Bydgoszcz 2018r,
17. 3 rd Krakow-Lublin Ophthalmology Summit 14-15.09.2018 – Kazimierz Dolny,
18.8 th International Conference OPHTHALMOLOGY – CONTRVESIES, Wrocław 2018r,
19. 9th  Silesian Retinal Meeting, Katowice 29-30 November 2018r,
20. 11th International Symposium Advances in diagnosis and treatment of corneal diseases, Wisla, Poland 28.02 – 2.03.2019r,
21. 2nd International Glaucoma and Cataract Conference GlauCat 2019, 31.05. –1.06.2019r Sopot, Poland,
22. 9 th International Conference OPHTHALMOLOGY – CONTRVESIES, Wrocław 2019r,
23. 10 th Silesian Retinal Meeting, Katowice 28-29 November 2019r,
24. 12 th  International Symposium Advances in diagnosis and treatment of corneal disease March, 5-7, 2020r Wisła, Poland
25. 3 Międzynarodowa Konferencja: Od nauki do praktyki Okulistyka - Katamarany 2020, Warszawa [on-line] 5.09.2020,
26. 38th Congress of the ESCR (European Society of Cataract & Refractive Surgeons), Online 2-4.10.2020

27. 51 Zjazd Okulistów Polskich, Bydgoszcz 6-7.11.2020,
28. 1 Konferencja Okulistyczna - "Młode Talenty", online 6.02.2021,
29. 25th ESCRS Winter Meeting, 19-21.02.2021, Virtual 2021


Publikacje:

123 publikacje o zasięgu krajowym i zagranicznym,
154 referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych

Członkostwo towarzystw naukowych:
Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Sekcja Okulistyki Dziecięcej
Sekcja Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO
Sekcja Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących
European Society of Cataract and Refractive Surgeons
World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus

 

Działalność dydaktyczna przeddyplomowa:
-zajęcia dydaktyczne z zakresu okulistyki dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
-zajęcia dydaktyczne z zakresu okulistyki dla studentów  anglojęzycznych SUM
-zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu fizyki medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Działalność dydaktyczna podyplomowa
-staże specjalistyczne z zakresu okulistyki dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce w kraju
-staże specjalistyczne z zakresu okulistyki dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i medycynie rodzinnej
-wykłady na kursach obowiązkowych dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce organizowanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Medycznej w Katowicach oraz SUM
-wykłady na Zebraniach Naukowo- Szkoleniowych organizowanych przez PTO Oddział Śląski
-wykłady na kursach dla pielęgniarek
-wykłady na kursach z dziedziny promocji zdrowia

 

CERTYFIKATY, WYRÓŻNIENIA

Nasza Kadra

Dr hab. n.med. Erita Filipek
Lekarz kierujący Oddziałem Okulistyki Dziecięcej
Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM
Mgr piel. Agnieszka Wydrych
p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki Dziecięcej