Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
a a a

Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej

Kontakt:

Pielęgniarka oddziałowa:

32 789 4646 (w godzinach 8:00 - 14:00)

32 789 4647

Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Lekarz kierujący Oddziałem Alergologii i Immunologii Klinicznej
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej SUM

Mgr Mariola Pryzwan

p. o. Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Alergologii i Immunologii Klinicznej

 

 

 

 

 


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział dysponuje 20 łózkami. Kadrę medyczną stanowi: Ordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, 1 starszy asystent, 4 młodszych asystentów-rezydentów oraz 7 pielęgniarek.


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział, jako jedyny w województwie śląskim prowadzi pełny zakres diagnostyki szpitalnej chorób alergicznych osób dorosłych. Zajmuje się leczeniem:

  1. zagrażających życiu zaburzeń odporności,

  2. astmy o ciężkim przebiegu opornej na leczenie,

  3. diagnostyką przyczyn wstrząsu anafilaktycznego (alergia na leki i pokarmy),

  4. alergii na jad owadów błonkoskrzydłych,obrzęku angioneurotycznego.

W Oddziale leczeni są pacjenci w ramach programu lekowego.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU


Klinika organizuje cyklinicznie Ogólnopolskie Konferencje ”Immunoterapia alergenowa” oraz podczas kadencji 2009-2012 Profesor Barbary Rogali jako Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Ogólnopolskie Kongresy Towarzystwa z licznym udziałem wykładowców z uniwersyteckich ośrodków Europy i Stanów Zjednoczonych.


Współpracujemy z ośrodkami naukowo-badawczymi:

- prof. Barbara Rogala, Leader of the Collaborating Centre Team GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network), Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
- prof. Barbara Rogala, zaproszony recenzent projektu naukowego Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (2010, Special Research Program (SFB) – Towards prevention and therapy of allergy
- prof. Barbara Rogala, członek Krajowej Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji z alergologii
- Universitatmedizin Berlin, Klinik fur Dermatologie und Venerologie allergic Centrum-Charite- współpraca naukowa i medyczna w zakresie chorób alergicznych.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu chorób wewnętrznych dla:

- III, V roku Wydziału Lekarskiego
- II i III roku roku Wydziału Ratownictwa Medycznego
- zajęcia fakultatywne dla IV i V roku Wydziału Lekarskiego.
- Prof. Barbara Rogala, koordynator naukowy i wykładowca z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Summer School, Uniwersytet Techniczny Monachium


Monografie wydane w ostatnim roku :

- ,,Leksykon alergologiczny” [red] Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz, prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski, dr med. Joanna Glück, dr n. med. Barbara Rymarczyk, dr med. Paulina Sobkowiak. Wyd. Medycyna Praktyczna- 2.65 arkuszy.

- „Immunoterapia alergenowa ”[red] Prof. dr hab. med. Mark L. Kowalski, prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Mediton, 12.6609 arkuszy, 10 rycin


Nagrody uzyskane w ostatnim czasie:

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala

- Nagroda Prezydenta Światowej Organizacji Alergii (World Allergy Organization) dla najbardziej znaczących osób w dziedzinie alergologii na świecie, Kongres WAO 2011
- Nagroda Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2009-2012 za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa i alergologii polskiej, 2012
- Order Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiejza osiągnięcia w dziedzinie alergologii, 2009