Przykliniczna Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych

dr n. med. Anna Sośnierz- Jupowiecka

Kierownik poradni

mgr Renata Kurpas

Pielęgniarka oddziałowa poradni

Kontakt:

Informacje: 32 3581 200
Zapisy: 32 3581 498/ 32 3581 499

W Poradni udzielane są porady specjalistyczne, diagnostyczne oraz zabiegowe. Na poziomie Poradni wykonywana jest diagnostyka pozwalająca zakwalifikować pacjentów do zabiegów
w trybie szpitalnym. Poradnia realizuje także wizyty kontrolne pacjentów poszpitalnych.

Wśród zabiegów przeprowadzanych w trybie ambulatoryjnym wykonywana jest:

  • laserowa korekcja wad wzroku,

  • leczenie stożka rogówki metodą sieciowania włókien kolagenowych rogówki (cross-linking),

  • inne drobne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych,

  • ambulatoryjne leczenie schorzeń oka i przydatków oka niewymagających hospitalizacji.