przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Apteka

Apteka Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersyteckiego Medycznego w Katowicach mieści się w dwóch lokalizacjach ul. Ceglana 35 oraz ul. Medyków 14. Kadra Apteki liczy 23 osoby, z czego 17 stanowi personel fachowy: 8 magistrów farmacji oraz 9 techników farmaceutycznych ściśle współpracujących z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem szpitala. Apteka jest w pełni skomputeryzowana, obok działalności farmaceutycznej również w latach 2018 – 2021 prowadzono działalność dydaktyczną dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponadto jest wiodącą placówką realizującą praktyki studenckie w aptece szpitalnej na kierunku farmacja.

Apteka Szpitalna UCK obsługuje 21 Oddziałów, 20 Poradni oraz 4 Pracownie Diagnostyczne. Realizuje się w niej ponad 1300 zleceń miesięcznie. Na jej terenie zorganizowana jest Pracownia Leku Cytostatycznego, w której sporządzane jest ok. 1600 leków w dawkach dziennych, w tym leki cytotoksyczne oraz nowoczesne terapie lekami biologicznymi dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej, Oddziału Onkologii Klinicznej II oraz w trybie chemioterapii jednodniowej. Personel fachowy Apteki wydaje również leki bezpośrednio pacjentom w ramach Programów Lekowych zarówno w chorobach onkologicznych jak i nieonkologicznych.

Do pozostałych zadań należą:

  • udzielanie informacji o lekach i wyrobach medycznych,
  • sporządzanie leków recepturowych jałowych oraz niejałowych,
  • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego (worki RTU),
  • sporządzanie leków jałowych do podania doszklistkowego,
  • aktywny udział w badaniach klinicznych (ewidencja próbek, wydawanie na pacjenta, przygotowywanie leków).

Celem działalności Apteki jest nie tylko sama dystrybucja leków oraz wyrobów medycznych, ale również gospodarka lekiem oraz wyrobem medycznym w szerokim tego słowa znaczeniu w tym udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych oraz koordynowanie umów (obecnie realizujemy 670 umów). Pracownicy Apteki biorą czynny udział w racjonalizacji farmakoterapii poprzez udział w działalności Komitetu Terapeutycznego, Zespołu do Spraw Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Zespołu do Spraw Jakości.

Pracownicy Apteki są członkami Sekcji Farmacji Onkologicznej PTFarm, Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Posiadają lub są w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej oraz farmacji szpitalnej. Biorą udział w konferencjach, seminariach i zjazdach farmaceutycznych oraz stale poszerzają swoje kompetencje w trosce o bezpieczeństwo i dobro pacjenta.

 

Kierownik Apteki Szpitalnej

Mgr farm. Kamila Żyła

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej

Mgr farm. Karolina Kaczmarek