Poradnia Neurologiczna i Wtórnej Prewencji Udaru

Kontakt:

32 789 4927

W Poradni udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w ramach specjalności neurologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu neurologii, neurologii wieku podeszłego, leczenia padaczki oraz parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego oraz wtórnej prewencji udaru. W Poradni leczeni są także pacjenci w ramach programu lekowego.