Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Kontakt:

32 789 4821

Poradnia zajmuje się udzielaniem ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności endokrynologii ginekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem: zespołów androgennych u kobiet, w tym zespołu policystycznych jajników, zaburzeń nadnerczy, zaburzeń funkcji i budowy układu podwzgórze-przysadka- jajnik, zaburzeń różnicowania i rozwoju płci, diagnostyki i terapii niepłodności z przyczyn endokrynologiczno-immunologicznych.