Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

102A/2019 Usługa gotowania, przygotowywania i dostawy posiłków z najmem pomieszczeń i dzierżawą wyposażenia.

2019-09-20 - 2020-01-04

102A_2019 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
102A_2019 SIWZ.pdf
102A_2019 SIWZ (wersja edytowalna).doc
espd-request.xml
espd-request.pdf
102A_2019 Opis przedmiotu zamówienia.doc
102A_2019 wzór umowy.odt
102A_2019 wzór umowy najmu_dzierżawy.docx
zał. 1 do umowy najmu_dzierżawy.pdf
zał. 2 do umowy najmu_dzierżawy (1).pdf
zał. 2 do umowy najmu_dzierżawy (2).pdf
102A_2019 Załacznik A B C D E.pdf
102A_2019 załącznik 11.pdf
102A_2019 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf
102A_2019 Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
102_2019 Informacja o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert 25.10.2019.pdf
102A_2019 Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2).pdf
102A_2019 Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu + modyfikacja.pdf
102A_2019 zmodyfikowany OPZ.doc
102A_2019 zmodyfikowany wzór umowy - zał. 7.odt
102A_2019 zmodyfikowany wzór umowy najmudzierżawy - zał. 8.docx
Załacznik nr 1 do umowy najmu_dzierżawy.pdf
Wykaz sprzętu 1 _data zakupu_st.zużycia.pdf
Wykaz sprzętu 2 data_zakup_st.zużycia.pdf
102A_2019 Porozumienie ZFŚS kuchnia.docx
Regulaminy itp.zip
102A_2019 Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3).pdf
102A_2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf
102A_2019 Informacja o unieważnieniu.pdf
102A_2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf