Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

106A/2018 Dostawa wyrobów medycznych

2018-10-13 - 2019-05-29

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ wersja edytowalna.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w formacie xml.xml
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w formacie pdf (podsląd wersji xml).pdf
Załączniki od 1 do 83 do SIWZ .xls
INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA.pdf
ODWOŁANIE KOPIA.pdf
106A_2018 Odpowiedź na odwołanie.pdf
106A_2018 Modyfikacja w ramach odpowiedzi na odwolanie + zmiana terminu.pdf
106A_2018 zmodyfikowany załacznik 4.64 (wersja edytowalna).xls
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub doddatkowych informacji z dn. 03.11.2018 r..pdf
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert.pdf
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 27.11.2018r. .pdf
Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z modyfikacją SIWZ oraz informacją o przesunieciu terminu składania ofert .pdf
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 04.12.2018r..pdf
Sprostowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców .pdf
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 08.12.2018 r.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 63 .pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( nie dotyczy Pakietu 35,36,65,69)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 65.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 35 i 69.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 36.pdf