Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

122A/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia metanefryny i normetanefryny w moczu oraz odczynniki do oznaczenia stężenia 5 HIO w DZM oraz Chromograniny A

2019-11-29 - 2020-08-31

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załącznik nr 2 JEDZ w formacie xml.xml
Załącznik nr 2 JEDZ w formacie pdf (podgląd wersji xml).pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ.xls