Powrót do: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Otwórz ten artykuł w BIP

12A/2020 Dostawa narzędzi medycznych

2020-02-28 - 2020-11-30

12A_2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
12A_2020 SIWZ.doc
12A_2020 Załącznik nr 2 JEDZ w formacie xml.xml
12A_2020 Załącznik nr 2 JEDZ w formacie pdf (podgląd wersji xml).pdf
12A_2020 Załącznik nr 4 do SIWZ.xls
12A_2020 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf
12A_2020 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
12A_2020 Odpowiedzi na pytania z dnia 02.04.2020 oraz zmiana terminu skkładania i otwarcia ofert.pdf
12A_2020 Załacznik do odpowiedzi z dnia 02.04.2020 - modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ dotyczy pakietu 4, 5 6 i 7.xls
12A_2020 Unieważnienie odpowiedzi udzielonych w dniu 02.04.2020 oraz zmiana terminu skkładania i otwarcia ofert.pdf
12A_2020 Załącznik do Unieważnienia odpowiedzi - odmowa publikacji.pdf
12A_2020 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2).pdf
12A_2020 Odpowiedzi na pytania z dnia 14.04.2020 oraz zmiana terminu skkładania i otwarcia ofert.pdf
12A_2020 Załacznik do odpowiedzi z dnia 14.04.2020 tj. modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ dotyczy pakietu 4 i 5.xls
12A_2020 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3).pdf
12A_2020 Informacja z otwarcia ofert.pdf
12A_2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (1).pdf
12A_2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (2).pdf
12A_2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (3).pdf
12A_2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1).pdf
12A_2020 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (dotyczy pakietu 4 poz. 5).pdf
12A_2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2).pdf
12A_2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (4).pdf
12A_2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (5).pdf
12A_2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (3).pdf